benturnate  Muse !

Roma Ancona

di Giorgio Galeotti

inedita

 


 

Ore dieci del tredici de utobre domila e d.

So a Roma, drento al Quirinale,

vedu tantArte, me sento impurtante,

tra l bril di lampadari

 

tanta storia vedu pass

El penzieru cre in Ancona

Ridu e piagnu intun cant

pe lemuzi

 

s tajatu el nastru del rinatu Teatru.

Tanti ni, tanti ricordi, tante delusi

ma ce lmu fta!

Cu Le Muse Ancona pi bla

 

e puriu me sentu rinatu.

 

 

torna al'indice dele Muse