Piazza Diaz
  dagli anni '60 al 2002

-

torna al'indice de "C'era na volta"