i n   g i r o   p r ' a n c o n a

fotografie di sauro marini
piaza pertini


......

Po' tut'intorno se vede tante gabie,

sumiglia a nasse, sć, per guantà 'l pesce,

ma dicene ch'è ĺ pr'i rampiganti

che ce se taca cusć ce p̣le cresce.

......

 

da "Beleze e bruteze" de Sauro Marini

 foto successiva >>>