i n   g i r o   p r ' a n c o n a

fotografie di sauro marini
piaza pertini


......

Da 'n'altra parte ce stane 'n po' de pali

e ripiani de legno per pugiasse

cui gomiti. Dirai: - M'a cusa serve? -

Me sa ch' "penzatoi" - Oh... che te piasse! -  

......

 

da "Beleze e bruteze" de Sauro Marini

 foto successiva >>>>