i n   g i r o   p r ' a n c o n a

fotografie di sauro marini
piaza pertini


......

Ma lagi¨ in fondo, sot'al palazaciu

dele tasse che jÚ fa da fundale,

ce sta na roba bela, per furtuna,

che sveta, pugiata 'n cima a 'n po' de scale:

......

 

da "Beleze e bruteze" de Sauro Marini

 foto successiva >>>