Giacuḿ Belardineli e soci vienene purtati in trionfo

Belardineli, Miserochi e Barengo vienene purtati in trionfu quanto se penzava d'esse andati in zerie C