la bancarčla dele scemenze 

Uferta eceziunale!

(truvata su internč)


Ecula qua la grande nuvitŕ!
  copri-asse da stiru "strip-tiis" 
€uri ventiquatru e nuvanta al pezo (IVA cumpresa)

 

Gnente piů noia quantu stiri! Ogni volta che passi el feru caldo sopro al bikini de Giorda (lia) o a' sciucamŕ de Mac (lů), c'č un "efetu-surpresa", che sparisce quanto el copriasse se inghiacia!!

El copriasse č resistente na muchia e imbutito propio bč, cul'astigo tutu intorno pr'esse adatabile a vari mudeli e misure de asse.

Eceziunali per fŕ un rigalo divertente e... stimulante!

 torna al'indice