vernaculo e diauleti

roba al peperuncì, riservata a 'n publico magiurene

 

La fiola del farmacista (racuntata da Mariu Panzini)

 

Un ragazzu boca in farmacia e fa al farmacista: - Dutore, sa… stasera sò' invitatu a cena a casa de la ragazza mia… sa, lìa è un pò' de giorni che me dice: « El fàmu? el fàmu da me? »e alora, me ce vòle un preservativu… -

El farmacista j el dà e lu' sòrte. Fàti tre passi, aritorna indietro e j fa: - Dutore, sa… la surèla de la ragazza mia è da 'n pò' de tèmpu che me fa j òchi da busbana, me toca, me liscia… dal mumèntu che c'è ancora lia a cena, nun zze sa mai… me dà 'n antru preservativu?… -

El farmacista j el dà e lu' arisòrte. Fa dô passi, aritorna indietro e fa al farmacista: - Me scusi, dutore, me dà 'n antru preservativu? El fàtu è che la madre de la ragazza mia da 'n pò' de tèmpu me fa l'uchietu, me dà i bagini… e alora… nun zze sa mai… -

A la sera va a casa de la ragazza, lia el bagia e 'l porta in zzala da pranzzu; è tutu prontu e a tavula c'è da già la surèla, la madre e 'l padre de la ragazza. Lu', invece de métesse a séde', resta in piedi e incumincia a pregà': - Padre nòstru, che sèi int'i Cèli… -

La ragazza j fa: - Ma cusa fai, prèghi? -,  e lu' cuntinua: - Ave Maria, piena de grazzia… -

La ragazza, tuta premurosa, j fa: - Nun c'el zzapevu ch'èri cuscì religiosu… -, e lu': - Nemancu iu c'el zzapevu che tu' padre fa 'l farmacista… -

 


torna al'indice d'i peperuncini