i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

giňvini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'č 

      Ing:   Inghelese

- I -

clica per andŕ ala puesia dopo  

(Fra) Ma te, pr'un gustu, vič a sintě, Calistu:

questa, a penzzŕla, vedi, č poga bela:

«spik-spok» ma dime te, si vň' be' a Cristu,

cusa ce vň' capě, porca mastela?

 

Tu, vedi, me c'impachiu... (Ing) 0-rait! (Fra) Hj vistu?

Pe' stace, iu ce staria qui per la pela

da scarpij quel che dice: nun c'č cristu!

Calistu. Ma, da che stirpa viene sta favela?

 

Pur ciavému na boca, do ochi, un nasu,

un organismo umano istesso pr'omu;

ma cume sarŕ mai, te face casu,

 

te portu un paragó, digu: Stasera

piamo la sborgna, ce sté vo', qul'omu?

E lu: «Spik-spok; o-rait!...» E va in galera!

 

--------------------

- Impachiŕ: sguazzarsela; gongolarne; prenderci gusto (Pacchiare)

- Sborgna o Sbornia a piacere o, meglio, un suono medio tra l'uno e l'altro


Torna ala pagina de Duilio Scandali