i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

givini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c' 

      Ing:   Inghelese

. XVIII .

clica per and ala puesia dopo  

(Sca) Na meza purcatela? Ma el curtelu

na schifenza, che fa schifu drentu!

Chi d una curtelata a tradimentu

a un cumpagnu, a 'n'amicu, a su fartelu,

 

un incuscente ch'j va via el cervelu

o vile cume el ragnu, che va lentu

ghietru a la mosca e prende el supraventu

de sbalzu... un boia, un porcu da macelu!

 

Percosa quantu un omu ariva a sse

cusc inquilino che massagri e buti

'l su sangue, pegiu de le bestie istessel -

 

I cani nun se mciga 'ntra cani

e gniantri, invece sci! Pur semu tuti

Taliani, e quel ch' pegiu, inconetani!

 

--------------------
- Ghietru, ghieci per dietro, dieci; ormai rari


Torna ala pagina de Duilio Scandali