i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

gi˛vini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'Ŕ 

      Ing:   Inghelese

. XXXI.

clica per andÓ ala puesia dopo  

Cusa v˘' che te diga? Iu so' na rapa,

ma sta gran prugressiˇ dţ mţ stivali,

sta libertÓ me pare tanta sciapa...

cume el  cirotu che se dÓ 'nti cali,

 

che te fa be' sinu che nun te chiapa

un pistatˇ o in sinu che nun bali...

DÓ mente a me, da qui nun ce se scapa:

in stu mondu stai be' quantu che sciali.

 

Meju de na magnata in ab¨ndanza,

che drenta da la mÓchina al cungegnu?

Ma che guvernu? El guŔrnu Ŕ de la panza!

 

E quantu stai be' in gamba cu' la tripa,

'lora dÓ gustu a stride giˇ de sdegnu:

Viva la libertÓ!... e 'cendi la pipa...


Torna ala pagina de Duilio Scandali