i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

givini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c' 

      Ing:   Inghelese

. XXXIII.

clica per and ala puesia dopo  

A la pi buzzarona, ba de dina,

si nun cii antru, fai cume el tudescu:

prendi el moculu, j di na smurciatina,

bona note, e tel magni cl pa' frescu...!

 

D un po' qul litru, va', per la matina,

buta gi un gociu, va', m'arinfrescu

el gargalozu... basta! Na gucina...

... Sar tempi de gniantri, no, Francescu?

 

Sangue del... nasu! Prima, cun do bochi,
certi bucali, amico, certe togne!

D un furminante, va', ch'j pia do sbochi

 

de patate a le tasse e a chi le prende;

qui ancora, al fogu, s' tacati a mogne...
Mancu la pipa si pi libru a 'cende!


Torna ala pagina de Duilio Scandali