i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

gi˛vini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'Ŕ 

      Ing:   Inghelese

. XXXV.

clica per andÓ ala puesia dopo  

(Sca'MbŔ, dopu tuto, nun avrisci tortu...
So' pi¨ individuo iu, che te l'hu ditu ....
(Gni 'Dessu va be'.  (ScaVa be'? Taiamu cortu:

Sta libertÓ, ce famu un bel sufritu... (a Fra.)

 

(GniMagara, fiolu: adessu s'Ŕ incaritu
ancora l'aiu... (Sca) V˘' sta' zzitu, mortu
a smazzulatu!  (Gni)  E bada a sta' un po' zzitu
te, b˘a de dina...  (Sca)  E va fa' el becamortu!

 

Sangue d'un turco! Va a fa' prupaganda,

va a furmÓ na cuscenza umanitaria...

va a fa capý la vera libertÓ...!

 

Quatru snerbate in dove Idiu cumanda...
Viva Radeschi e l'arte culinaria!
Sa che cuscenza te faria slargÓ...


Torna ala pagina de Duilio Scandali