i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

giòvini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'è 

      Ing:   Inghelese

. XXXVIII.

clica per andà ala puesia dopo  

(Mul) E adessu cus'è statu... 'nantru dopiu?
Minchió ch'impiciu... Dame un po' do deti.
(Cal) Di', me pisti, per ziu! 'Ntra che so' stropiu...
O te nun fai la bumba? Cusa 'speti?

 

(Mul) (a Cal) Nun digu che stu guernu ce fa propiu
sta' cume i papa, pro, te nun ce meti
ch'adessu l'ignoranza è guasi el dopiu
... de menu... e c'è pr'un triplu de pureti.

 

Percosa l'omo, menu è l'ignoranza

e più la fame, tribula, capisce ...

spenge el prugressu...! Afetu de la panza...

 

Cuscì più la migragna t'invilisce

e più te roti, studi e più s'avanza

la civiltà... e el guvernu s'abulisce...
 


--------------------

Bumba (fa' 1a...) : Voce fanciullesca o scherzosa. Bere

     

Torna ala pagina de Duilio Scandali