El Gardinale


Jˇ, cus'hai persu, cus'hai persu, Rosa,
a nun viný su al Domu sta matina!...
- Nun so' venuta ?... DiÓvulu stragina!...
Ce so' venuta insieme a Rita e a Cosa ...
- Hi vistu al Gardinale ? Tutu in rosa,
pareva un re vistitu da rigina:
berl˛chi a spingulˇ dietr'a la schina ...
E che sdragiu! Pi¨ pegiu de na sposa.
La pitria, po'! Cuperta de birlanti,
che te purtava cia 'l lume da i ochi ...
... E io, pureta, ci˛ un anelo falzu!...
Mapi de dietro, falpalÓ davanti,
scarpe cun dˇ gran fibie dore e i fiochi ...
... O, Ges¨ Cristu andava nudu e scalzu!...

Duilio Scandali - da "Scenette e scenate"