Drent'al curtile del palazu dei feruvieri


In qul vechiu curtile, da fjuleti,
ciandami per giugÓ, e ce facemi
le sfide pi¨ acanite, e de dispeti,
a tuti quanti, nun se p˛ cuntÓ ...
Ogi ce so' turnatu: i palazoni
Ŕne tuti machiati, ruginiti
da l'acqua che ce spisciula dai teti;
c'Ŕ, ancora, i pagni in t'una curdicela
'tacata ala finestra, e 'na vechieta
che li tasta, li sposta, per sentý
se queli spasi ieri s'Ŕ sciugati.
Ho risentitu i fjoli a fa' cagnara
per quatru figurine, o 'na sciapata
che po' Ŕ fenita co' 'na scazutata ...
So' ariturnatu indietru de tant'ani
cuscý, de b˛to, co' le ma' davanti,
me so' meso a chiamÓ j amichi mii:
- Ant˛, GiuvÓ, FrancÚ, vený de f˛ri!... -
Po' me so' dito: "Sci, chi me risponde ?
chissÓ 'nd'Ŕ 'ndati, chi li vede pi¨!..."
Ma 'n ˛mo s'Ŕ faciato e m'ha rispostu:
"So' iu France' ... chi sÚ ... cusa vulÚ ?!"
L'ho guardatu un bel pezzu, sbalurditu:
era un vechietu mezzu rincighitu;
nun ci˛ 'vuto el curagio po' de dý:
"So' iu, l'amicu tuu, viene gi¨!..."
Ma po' Ŕ sciguru ch'era propiu l¨ ?!...


Elio Giantomassi - da "Do' d'Ancona - Poesie, prose e sceneggiate"