Quandu 'na rondine mòre


Quandu 'na rundinèla mòre,
se sente un chiòpo sopra'l marciapiede:
è la fine d'un volu, a zighe zaghe,
in mezu al cèlu azuru del'istate.
'Na cova nòva sot'al curnigio',
piena de rundinèle apena nate,
aspeta inutilmente de sentì
'na bòta d'ale, e un cipe, cipe cii ...


Elio Giantomassi - da " Do' d'Ancona "
(il volume contiene scritti di Elio Giantomassi e Alberto Galeazzi)