Anna Paola Losavio


  El capistornu... otobiografico  

 

Ariva quantu meno te l’aspèti,

pòle pià’ ai richi e ai poreti :

è el più pegio d’i dispeti !

Te pòsi fa’ ancora male,

andà’ a fenì’ a l’uspedale

e per qualcuno pol’esse ancora fatale !!

 

Si anche te senti prima un non so che,

nun ce fai caso e penzi :

"Ma postà che me pija un capistornu propio a me ?"

E badi a caminà’,

nun ce vòi proprio penzzà’

e tuti i bruti suspeti lasci andà’.

 

Ma mentre fai tute ‘ste cunzideraziò’,

te possi ritruvà’ steso, a tera, come un cojò !!

 

Po’, quantu te ne fai ‘na ragiò’,

te cumincia a pià’ la tremarela :

"Jè’, sarà statu el còre, el cervelo, la presiò’ ??!!"

e te cumincia a andà’ su le sudarele !!!

 

A me proprio pe’ strada, da sola, m’è capitatu

e a l’uspedale m’ane ricuveratu !!

 

Po’, tra tuti i analisi e le visite c’ho fatu,

come un  calzzì’ m’ane rivultatu,

e qual è statu el risultatu ?

 

El dutore m’ha deto : "Lei, signora, nun cià gnente

e si n’antra volta se duvése sentì’ male,

vadi almeno ‘ndo’ c’è la gente,

si no me ritorna a l’uspedale !!!"

 

Alora, cus’ho da fa’ ??

Prima de tutu, de sta’ be’ ho da sperà’,

po’, tucando feru, si me vojo premunì’,

ho da sta’ più calma un boconcì’,

fa’ ..... la vita de socetà

e truvà’ sempre qualcosa.....

.....’ndo’ me pòso ‘tacà’   !!!!!

 


Anna Paola Losavio - Giugno 2000


Torna al'indice d'i pueti