Gente de mare, turetane


 

        Vurìa parlave un po’ de Le Turete,

ma no de quele ch’è, quel ch’ène state,

ai tempi d’i barcheti, le lancete,

dele burchiele, dele cunculare,

dele nichesse e gente marinare.

        Stirpe e cuscenze da fadigatori

che nun ha mai cercato unor’e gloria,

ma de stu Borgo hane fatu la storia.

        Ma ‘nd’ène sti crestiani, ‘nd’è custori:

Cinìgula, Rimondo, Murbidó,

Paranzèla, Tilì de Truvelì...

dicéme, chi cel za… ‘nd’è Gustinó,

Marino, Rusciuloto, Lanarì?

        N’è ‘rmasti dó d’anziani, orca paleta,

ma i altri, digu i altri, ‘nd’ène ‘ndati?!

        Me sa ch’è tuti in cima ala Cerqueta:

Milio, Urestó, Gustì de Mezanote,

Vitò de Fiore, Caputì, Burià…

èrene turetani, gente care,

nati pre fadigà ‘n mezu a stu mare.

        Barchetu e cunculara… un tribulà,

in aqua istate, invernu, giorno e note…

nichessa e la burchiela… era crepà,

‘rturnavi a casa cun le coste rote!

        So bè che pre sta pora gente bona,

qui c’era el da penà per tut’Ancona.

        D’i tempi nostri v’ho da dì de ‘n Omo,

dirìa ruzeto, sci… ‘n po’ burbutó,

ma unesto, forte e giusto, un galantomo,

era un “nostromo”, gió da Felipó,

ma è ‘ndato ala Cerqueta ‘ncora lu,

in mare, un destinacio… e gnente più.

 


Ernesto Marini - Nazarè - da "El Vernaculo de Nazarè"