Fabiola Borioni

i pueti de anconanostra


 

Solu 'na parola picula

 

Sapessi che tristezza amore miu

j sguardi… scì!

Fane capì,

ma mai, quantu 'na parola…

Magari 'na picula parola…

E sempre iu a dumandate:

- Me voi bè? –

'N sguardu

è sempre la risposta che me dai.

Epure è 'na parola

una picula parola

che serve a calmà l'anzia mia

SCI….

È tutu quelu che desideru sentì!

 

Varano 1990

 


torna all'indice del poeta

torna all'indice generale dei poeti