Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

El certificatu
Inedita


 

" Hî 'ntesu a lì in Turchia cus'è sucèssu ? "

« Cus'è sucèssu ? 'n antru teremòtu ? »

" Ciàne 'na lege nòva del Cungrèssu

che p'r j òmini è cum'un tèrnu al lòtu:

 

la dòna, prima che se sposa, adèssu

ver-gi-ne ha da èsse', e èsse' nòtu

cu''n bèl certificatu ch'j è cuncèssu

dal Cumune… " « El Cumune ? o burlandòtu ! »

 

" El firma un geniucòlugu speciale !

e è in cèntu ogni Cumune… afari d'òru…

sigondu me, è 'na lege 'cezziunale… "

 

« Pòl'èsse' 'na ma' santa per culoru…

p'rò da niantri, cu' 'na lege iguale,

qu'i dutori sarìa sènzza lavoru ».

 

(29 lujo 2003)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI