Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

El lòdu Macànicu
Inedita


 

El Pòpulu, se sa, è stufaréciu,

nun zze cuntènta mai, vòle gambià’

e magari 'n brilante 'l gambia in bréciu

pe’ 'l zzolu gustu de la nuvità.

 

Cuscì al Berlusca, diu d’un zzozzu intréciu,

l’hane vutatu e adè’ sta a spadrunà’.

Ricu sfundatu, falzzu, magnaréciu,

adè’ cià la Giustizia-Imunità.

 

“Macànicu” è 'l nome del gran lòdu

ma, mecànicu, è statu el ritruvatu

e 'l malatu d’imbròj ha pjatu 'n bròdu:

 

al Pòpulu (d’un duce s’è scurdatu…)

el presidente j ha piantatu 'n chiòdu

gròssu, ch’el fa cuntèntu e cujunatu.

 

(25 giugno 2003)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI