Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

Pe l Viale, tra penzziunati  (Vce un p a cap!!!)
Inedita


 

Scusme, sa, ma quelu ch passatu,

sigondo vo, ve pare mu o dna?....

Ma cume se permete!!! lu mi fjlu!!!....

Scus, sap, h fatu na capla...

ma el pudvu sap che s la madre ?!?....

La madre ?!?! quala madre?!?! iu s l padre!!!.

 

(2008)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI