Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

La vita č 'na rňta che gira
Inedita


 

Č trent’ŕni che Carla, inutilmente,

dal maritu Mariŕ’ vurěa 'n ančlu.

Mariŕ’ compra 'n ančlu ma 'l rigala

a l’amica, Fiurčla. Ma Fiurčla

cume fa s’el maritu se necňrge?

Cuscě, el giornu dopu, el vende a Pieru.

Pieru, ch’č amicu intimu de Carla,

je rigala l’ančlu. E j’ dice el fatu.

Quantu Mariŕ’ je vede 'stu bčl cece,

e je dumanda: “In do’ hî truvatu i soldi?”

lia arisponde: “Č 'n rigalu de Fiurčla”. 

 

(1995)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI