Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

Vite spregate
Pubblicata su "Ancona sportiva"


 

El padre: ‘n esemplare galantòmu

che guasi setant’àni ha sfachinatu.

La madre: cinquant’àni ha tribulatu

e mile vòlte è ‘ndata a pregà’ al Dòmu.

 

Tutu pe’ ‘l fĵòlu. Perché fosse ‘n òmu,

curètu, inteligènte. E diplumatu.

Cuscì, un ragiugnere è diventatu.

E quant’è che se sènte un zzuperòmu?

 

Quantu rìva Natale e Capudanu.

Dai primi de setèmbre al zzèi genaru

se fàcia dal terazzu al quintu pianu

 

e spara i razi e i bòti. E ‘stu sumaru

ride e fa ‘stu penzzieru suprumanu:

“Quantu me sèntu grande quantu sparu!”

 

(Gennaio 1981)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI