Dal 14° Festival del Dialeto de Varà, del 1988

 

Regulamentu per èsse citadinu d'Ancona

di Giorgio Galeotti


Devi rivà a trenta punti

e se sei de Raza,

la Lode

      Questi i meriti e le canaiate.

      El sciugo e el sentimentu

      de sta pupulazió

Avé giugatu a cigo e a nascundì

e avé rotu un vetru cù la Mazarela ................ 

3 ponti

Avé fatu a cazoti perché

v'ane tucato el nasu ...................................... 

5 ponti

Avé scritu ntél muru, abassu i preti

o Maria fà lamore cun Mario ........................ 

6 ponti

Avé beutu làcqua dele Tredici canele

pò èsse ndati a... scarigasse sotu mare .......... 

4 ponti

Avé ditu, beca, beca? a un pescatore

cula cana già incazatu perché i guati

làpuntamentu àne mancatu .......................... 

6 ponti

Avé iutatu chi cià bisognu

ntél modu più belu che ce pò ese

dandu el zangue a l'Avise .............................. 

6 ponti

Cuscì avristi fatu Trenta!

Ma... a chi riesce a ciucià

cinquanta cici de cruceta

davanti e dietru e bevece

un quartì de Roscio Conero ogni tre...

... la Lode!

Cuscì na pergamena te cunsacrerà

Citadinu BENEMERITO de stà cità.