Massimo Marconi

i pueti de anconanostra


Ancora sul drama de la valutaziˇ

(overu: Che cavulu ce metemu 'nte la scheda?)

 

Prima classificata - Categoria A2 al Festival di Varano 1996

 

╚ un luguriu cuntinuo, un gran mago'
che te 'maregia l'animu, la vita;
te fa penza' daveru a anda' in penzio',
so' stufu de 'sta storia infinita.
 
Prima el giudizio el dami cun i voti,
ma pare sia un sistema superatu:
se un fj˛lu ciÓ o nun ciÓ le doti
esprimelu cui numeri Ŕ sbajatu.
 
Le letere, invece, che invenzio'!
Le poi usa' da la A finu a la E,
e drentu 'st'arcu de valutazio'
el prufitu ce sguaza propiu be'.
 
Ma a l'iniziu de l'anu echene n'altra:
el giudiziu va espresu cui liveli.
Questa Ŕ daveru 'na truvata scaltra
che fa capi' de pi¨ chi Ŕ bruti e beli!
Po' de novo s'Ŕ gambiatu idea.

La letera maiuscula Ŕ sfaciata,
te pare piena de prusupupea,
bisogna daje 'na ridimenziunata.
 
E alora eculu, l'ultimu prudotu
de le pedagugie pi¨ serie e fine.
l'insieme del vulume va ridotu,
le letere va scrite piculine.
 
L'autore de quest'altru cambiamentu
deve ese propiu un grande penzatore;
ma sfidu chi ce l'ha el discernimentu
de lege 'nte la mente del fatore!
 
Per me per˛ el sistema va gambiatu:
bisogna ricore a la simbulugia,
indove el segno ciÓ 'n significatu
e lascia spaziu a la fantasia.
 
Cuscý se un fj˛lo Ŕ bravu e 'ducatu
disegni 'ntel scachetu 'n fiureli'
che pare fa l'uchietu in mezu al pratu
e un'ape intornu je fa griciulý.
(opure du' quadreti culurati
per intende che lu' ce l'ha quadrati).
 
Se invece nun Ŕ tantu inteligente,
'na via de mezu ma vulenterosu,
te fai un salmo' che va contru curente
nota cun tigna per n'anda' a ritrosu.
 
Se Ŕ propiu lentu e un po' tuntarelu,
poi fa' 'na tartaruga quata quata,
o una lumaghina int 'un cestelu
che sta a magna' tranquila l'inzalata.
 
Ma se Ŕ tantu sumaru e fastidiosu
nun c'Ŕ che l'imbarazu de la scelta:
se unu Ŕ creativu e fantasiosu
el disegno t'el sa truvÓ a la svelta.
 
'Stu sistema pudrÓ ese cuntestatu:
nun ciÓ ubietivitÓ, nun Ŕ legale...
Ma 'n'obietivu almenu l'ha centratu:
de sciguru Ŕ precisu e uriginale.
 
Se un genitore vede 'nte la scheda,
cume se fose 'na bela migniatura,
un fungu velenosu int'un buschetu
o 'na vipara in mezu a 'na radura
 
che sta lý lý per date un mucigotu,
'na piatula, magari 'na zanzara,
un sumarelu bigiu chiotu chiotu,
opure el primu pianu d'un buiolu...
po' ave' pi¨ dubi su com' Ŕ 'ndatu el fj˛lu?

 


torna all'indice del poeta

torna all'indice generale dei poeti