Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

El barbiere mudèrnu (ciuè "El Cuafé")

Inedita


 

Scicome 'l barbieretu miu sta male

e ciavevu 'na barba longa un mese, 

ieri sò' 'ndatu sù a Le Tavarnèle

in do' cià la butega Piu el barbiere.

 

La butega è mudèrna, 'cezziunale:

gnènte pultrone, gnènte luci acese,

cu' 'n lavandì' ch'j manca le canèle,

dô sèdie a òvu, svirgulate, nere…

 

"Bungiornu… " – "S'accomodi, signore…

desidera?…" – "Duvrìa fàme la barba… " –

"Mi dispiace, far barbe mi rattrista… " -

 

"Perché?" – "Sono coiffeur e acconciatore,

pertanto far la barba non mi garba… " – 

"Scusé, sapé! Adè' vàgu da 'n marmista".

 

(23 aprile 2003)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI