Mario Panzini

i pueti de AnconaNostra


punto elenco

El teremòtu a San Giuglià'
Inedita


 

San Giuglià’ dele Puglie. El teremòtu

ha mazzàtu 'na mùchia de fjuléti.

Al’impruvisu, u’ sgrulu cu’ ’n gran bòtu

ha smurciatu el zzurisu a qu’j angiuléti.

 

    Làgrime, stridi, rabia, e’ sguardu svòtu

    de le madre e d’i padre, al pètu stréti

    qu’i còrpi massagrati. E 'n burlandòtu,

    che fa 'l prète in campagna in quel de Chiéti,

 

ch’j è mòrtu el niputì’, lì, sot’al muru,

ha dìtu che nun pòle mai la scènzza

scungiuràle a 'ste mòrti e, lu’ è sciguru,

 

    che l’òmu è ora ch’ha da pjà’ cuscènzza:

    si mòre ancora 'n inucènte, un puru,

    è segnu de divina pruvidènzza.

 

(30 ottobre 2002)

 


INDICE POETA    -    INDICE GENERALE POETI