Capedemonte ogi Clica per turnà al'indice del Riguleto

di Giuseppina Spalazzi

 

Fane bubù sul mare
le casettine de Capedemonte.
L'hane ricomodate e adeso pare
tra 'npar de mesi che sarane pronte.


Cume prima è rimase le faciate,
cu' 'n paro de fenestre sturtarele
ma drento le case è rinuvate:
è vechie intighe e giuvinete bele


pronte a la nova vita
che nun sai cume te se presenta:
si è piana o si è in salita,
si se gode o se stenta.


'Ste casete muriva piano piano
prima del teremotu:
la gente era custreta a andà luntano
e l'uriò era tutu malridotu.


Chi se 'l zaria mai creso
che ce saria vulutu
qul balarì ch'j a preso
un giornu a sbregà tutu?


El teremotu è statu
un gran porcu puzó
ma prò i 'avemo datu
'na bela lezió


perché qul disgraziatu
si cià fato i malani
adé cià ingiovanitu
almeno de cent'ani


perché rabia e paura
ciane ridatu vita:
pure si è stata dura
è venta la partita.

 


clica per turnà al'indice