Festival
di Varano
1991

logo del festival


Poesie - Categoria A1 (vincitori nelle precedenti edizioni)

  1. Sonu de campane - Fiorella Capitani

Mentre caminu longo el molu,
sentu el tintinà festosu de campane.
'Na bava de ventu brech́,
sbate le sart́e
nti ji alberi dei pescareci.

La rete,
messa al'asciucu ntel palchetu,
se gonfia, se tende,
pare 'n mantu da sposa
tenutu da burine e da filzete.

Al largu,
el scirucale biancu,
muchia qua e là
schiuma de grestalu.

P̣ ... al'impruvisu
el celu se sbiavisce,
stride el cucale
rasentandu le onde,
scrichiula le tavule
marce de salsedine,
spendula cume 'n straciu la rete
strapata da le filzete.

El tintinà,
adessu me sturdisce,
le londe, me sbrufane la facia,
le barche, forzane ji urmigi.
S'è scatenatu el ventu de burina
longo el molu.