i perzunagi

anziani:

      Cal:   Calistu 

      Fra:   Francescu

gi˛vini:

      Sca:   Scarnichia 

      Gni:   Gnigna

      Gno:  Gnognu

      Mul:   Muliga

e po' c'Ŕ 

      Ing:   Inghelese

. XXX.

clica per andÓ ala puesia dopo  

(Fra)  Lasciamu andÓ le b¨zzere, ma 'namu...
(Gno)  'nte le minchionarie...  (Fra)  Nun me fa el gnognu!

Stu prete, scý, va be', fin qui ce siamu,
Ŕ un prete e el prete tira fora l'ˇgnu...

 

Fora el pretaciu, alora, liberamu

sta cara Italia: jŔ, pare 'n insognu!

M˛ semu libri, saltamu, balamu:

Viva la libertÓ! Chi ha pi¨ bisognu?

 

Viva la libertÓ!... Va a piÓ un papetu

de pa': quatr'once! Va a piÓ na fujÚta

de vi': sei b˘chi! Toca un pˇlu: pela!

 

Viva la libertÓ! Hu capitu, Ŕ bela

sta cara libertÓ, cocu, ma aspeta:

cume la famu, in umidu o in burdetu?

 

--------------------

- Gnognu : bonaccione un po' gnocco.


Torna ala pagina de Duilio Scandali